breaking news

نامزدی م. خیلی عجیبه. همه چی خیلی سریع اتفاق افتاد، با اینکه اینهمه تاکید کردم که نباید اینقد تند پیش بره. طرفم یه مرد مذهبیه. 25 سالشه. قدشم ازم بلند تره متفکر دیروز رفتیم پیش مشاور. امروز هم میریم پیش کسی که اون معرفی کرده.

همه چی خیلی عجیبه. همش دارم فکر میکنم، یعنی میتونم؟ یعنی دلم به لرزه در میاد؟ یعنی این آدم حاضر میشه بخاطر من همه چیزشو بده؟ یعنی من میتونم با همه چی کنار بیام؟ با نظر یه آدم دیگه توی زندگیم؟ میتونم برای خودم یه زندگی بسازم؟

و مهمتر از همه: میتونم خوشحال باشم؟

میخوام درس بخونم، برای ارشد. دوباره. خیلی چیزا هست که باید درموردشون حرف بزنم. خیلی چیزا هست که باید بفهمم. و بازم... طول میکشه تا برام جا بیفته.

/ 1 نظر / 20 بازدید
ایچیگو

فکر نمیکردم ب این زودی بخوای نامزد کنی یا عروسی کنی چی شد یهو///////؟؟؟؟؟؟؟؟