فحش

دنبال تعدادی فحش مودبانه و مهربانانه میگردم که به چند نفر که دوستشون دارم تقدیم کنم.

نه،چرا به بقیه.به بقیه چیکار دارم.

دنبال یه تعداد فحش غیر مودبانه و غیر مهربانانه میگردم که به خودم هدیه بدم.

که یکم دلم خنک شه.

/ 3 نظر / 32 بازدید
ایچیکو

سلام خیلی وقته نبودت کجا بودی؟

mostafa

سلام وبه قشنگی داری