هر روز میلم به زندگی با دهن بسته بیشتر میشه.

نه به خاطر این که جایی خوندم ماهی با دهن بسته هیچوقت توی دام نمیفته...

/ 1 نظر / 12 بازدید
الناز

منم میل دارم!لطفا بگو یه پرسم به من بدن!