THE START

از این به بعد همه چی رو مینویسم. شاید به کسی کمک شد. شایدم کسی پیدا شد که توی گره های ذهنیم کمکم کرد - کسی که قبلا با این درگیری ها مواجه شده. باید بنویسم... شاید نوشتن حالمو بهتر کنه. شاید یه چیزی اینجا شکل گرفت که حال بقیه رو بهتر کنه. نمیدونم.

/ 2 نظر / 42 بازدید
زهرا

ولی ننوشتی :/