معادل سازی انگلیسی برای اصطلاحات فارسی؛ فارسی را پاس بداریم!

خدایی اینا رو داشته باشین!!

▪ He looks at me Left Left!
 
چپ چپ نگاه میکنه!
 
▪ I die for your height and top!
 
قربون قد وبالات!
 
▪ Ate my head!
 
سرمو خورد!
 
▪ He has grown a tail!
 
دم در آورده!
 
▪ On my eyes!
 
به روی چشمم!
 
▪ Light up my homework!
 
تکلیف منو روشن کن!
 
▪ Don;t hit yourself into left Ali Street!
 
خودت رو به کوچه علی چپ نزن!
 
▪ To my death?!
 
مرگ من؟!
 
▪ I ate the ground and my father came out!
 
خوردم زمین، پدرم در اومد!
 
▪ Take away the person that washes your dead body!
 
مرده شورتو رو ببرن!
 
▪ Pull your carpet out of the water!
 
گلیمتو رو از آب بکش!
 
▪ I;ll hit you so hard that electricity will pop out of your eyes!
 
انقدر سفت بزنمت که برق از چشمات بپره!
 
▪ His/Her donkey passed over the bridge!
 
خرش از پل گذشته!
 
▪ What kind of dirt should I put on my head?!
 
چه خاکی به سرم بریزم؟!
 
▪ The neighbors chicken is a goose!
 
مرغ همسایه غازه!
 
▪ Marriage is an uncut watermelon!
 
ازدواج هندونه ای نبریده است!
 
▪ Happiness has been hitting you under the belly!
 
خوشی زده زیر دلت!
 
▪ Don;t drop worms!
 
کرم نریز

 

پ.ن: الان امتحان کردم اگه اینا رو بدی گوگل ترانسلیت برات تو همین مایه ها ترجمه میکنه. تا حالا امتحان نکرده بودم... خیلی باحال بود :)

/ 2 نظر / 159 بازدید
الناز

آفرين به اين ذهن خلاقت!

sina!

آخری عالی بود :))