رویا

هنوزم که هنوزه، بعد از اینهمه مدت، یکی از رویاهای من رفتن به کنسرت اینفینیته.

فک کنم برم اونجا در جا سکته کنم از شدت ذوق!

/ 1 نظر / 15 بازدید
الناز

امیدوارم تا دیسبند نشدن بتونی بری!یه تحقیقاتی بکن ببین چقد هزینه شه