یه وقتایی واقعا سرگردون میشم، به ماهیت زندگیم شک میکنم.

همچین موقع هایی حتی دلم نمیخواد بخوابم یا غذا بخورم.

الان دقیقا چیکار دارم میکنم؟!

/ 1 نظر / 32 بازدید