... (جای خالی را بر حسب علاقه خود پر کنید)

و بند بند تنت از هم میگسلد

و ذره ذره از هم باز می شوی

و تک تک تکه های وجودت در هوا پخش می شود

و پخش می شود

و پخش می شود

و هنوز احمقانه به این فکری

که می توان آیا

دود را دوباره به چوب بدل کرد؟

/ 0 نظر / 39 بازدید