چاه دزد

چند روزه هوا گرفته ست. ابری نیست، فقط گرفته ست. بخاطر گرد و غبار. اولین روزی که اینطوری بود کلی ذوق کردم فک کردم حالا بارون میاد :|

ولی فعلا بارون هم با اینجا قهره.

از فرشته شنیدم که توی شبکه نسیم شهرکردو معرفی کردن. یه جمله که درموردش گفته بودن توجهمو جلب کرد: "ما اینجا از همه به آسمون نزدیک تریم."

عجیبه که با اینکه از همه به آسمون نزدیک تریم، انگار تو قعر چاه داریم زندگی می کنیم.

/ 0 نظر / 35 بازدید