-

اعصاب خورد کنه. اعصاب خورد کنه!!!!

چیکار کنم باهاش؟ چیکار میتونم بکنم؟ حتی نمیخواد تغییر کنه. شدیدا مهرطلب، و به خاطر همین کاملا خودشو تبدیل به یه موجود ساده کرده که همه خیلی راحت ازش سواستفاده میکنن. وحشت تنمو میلرزونه. اگه یه روز اینجا نباشم حتما مثل تمام این بیست سال، چنان کاری باهاش میکنه که بدنش کاملا وا بده. چیکار کنم؟ چه خاکی تو سرم کنم؟ چه خاکی باید توی سرم بریزم؟ چقد خودمو به نفهمیدن و ندیدن و نشنیدن بزنم؟ آخرش خودم آسیب میبینم. ولی اگه حرصشم بخورم بازم فقط خودم آسیب میبینم. پس چه خاکی توی سرم بریزم؟ برم به جاش حرف بزنم؟ چه فایده ای داره این کار؟ وقتی حتی خودشم حاضر نیست از خودش محافظت کنه؟ اگه من بخوام ازش محافظت کنم، منو کنار میزنه و بهم اجازه نمیده. چیکار کنم؟ چیکار کنم؟

/ 0 نظر / 38 بازدید