نکنیم این کارو

ما بلد نیستیم خوب از کلمات استفاده کنیم. اغراق می کنیم، بخصوص موقع استفاده کردن از کلمه های منفی، و بخصوص بخصوص توی توصیف حال مون. گاهی توجه بیشتر می خوایم و اوضاع رو خیلی از چیزی که هست بدتر توصیف می کنیم. خیلی وقتا توجه نمی کنیم که شاید کسی که اینطوری داریم براش توصیف می کنیم کمی بیشتر از اون که نیازه نگران حال مون بشه، و در عین حال ارزش کلمات رو از بین می بریم. طوری که اگه همون کلمه جای درستی استفاده بشه به نظر زیاده گویی میاد و توجهی بهش نمیشه.

نکنیم این کارو.

/ 1 نظر / 53 بازدید
sina!

تحلیل خیلی خوب و درستی بود بنظرم :-)