ایم ویرد اند ای نو ایت

یپ. ای ام بی احساس. ای ام فراموشکار. ای ام بیخیال و بی توجه و ایگنورت و خیلی چیزای دیگه. ولی وقتی دلم برای کسی تنگ بشه و برم سراغش، که خیلی خیلی به ندرت پیش میاد، واقعا بخاطر خودش رفتم. واقعا و حقیقتا. ولی اگه کسی فقط چون کارم داره بیاد سراغم، ناراحت نمیشم. حتی خوشحالم میشم. من انتظار ندارم ملت چپ و راست دلشون واسم تنگ بشه و بخاطر خودم سراغمو بگیرن. همه درگیر زندگی شونن که مثل باد داره میگذره.

/ 1 نظر / 18 بازدید
زهرا

قالب جدید مبارک! کله کچل بهت میاد [پلک] من هیچوقت انتظار ندارم کسی دلش برام تنگ بشه... ایز دیس ویرد؟ اگه آدما وقتی با هم کار دارن برن سراغ همدیگه efficiency هم بالا میره... نه؟ (ولی دوست نزدیک حسابش جداست!)